Izabela Bodnar

logo1

Moja misja

Wspólnie dla naszego lepszego jutra

WIZJA I MISJA

Moja wizja polski

Silna gospodarka

Stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi małych i rodzinnych przedsiębiorstw to mój priorytet. Chcę sprawić, by polska gospodarka po trudnych czasach pandemii i trwającej wojny wreszcie złapała oddech.

Zielona planeta

Nie ma planety B - trzeba zadbać o planetę A. Dla nas, naszych dzieci i wnuków. Dlatego zadbam o nasze środowisko - sprawię, że rzeki przestaną być traktowane jak kanały ściekowe, będę wspierać zieloną transformację energetyczną, zadbam o czyste powietrze.

Wyrównanie szans

Moim celem jest eliminacja nierówności społecznych poprzez skuteczne programy społeczne. Chcę zagwarantować równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i innych podstawowych potrzeb, aby każdy obywatel miał równe szanse na rozwój i sukces.

PROGRAM WYBORCZY

Moje cele wyborcze

Poprawa warunków dla małych
i średnich przedsiębiorstw. 

Wzmacnianie opieki zdrowotnej
i systemu ochrony zdrowia. 

Eliminacja ubóstwa
i zapewnienie godnych warunków życia. 

Ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu. 

Tworzenie nowych miejsc pracy
i wspieranie innowacyjności. 

Wsparcie rodzin i programy prorodzinne. 

Zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci.
 

Wzrost inwestycji infrastrukturalnych na rzecz rozwoju regionów.
 

Likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych.