Izabela Bodnar

logo1

Program

Zapoznaj się z moimi priorytetami, propozycjami rozwiązań i konkretymi korkami

WIZJA I MISJA

Moja wizja polski

Silna gospodarka

Skupiam się na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi małych i rodzinnych przedsiębiorstw. Chcę uwolnić przedsiębiorców od nadmiernych regulacji i biurokracji, aby mogli skutecznie przyczyniać się do wzrostu gospodarczego.

Zrównoważony rozwój

Dążę do harmonijnego rozwoju, dbając zarówno o wzrost gospodarczy, jak i o ochronę środowiska. Pragnę tworzyć zielone miejsca, ratować nasze rzeki i podejmować działania na rzecz ekologii, które przyczynią się do lepszej przyszłości naszej planety.

Wyrównanie szans

Moim celem jest eliminacja nierówności społecznych poprzez skuteczne programy społeczne. Chcę zagwarantować równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i innych podstawowych potrzeb, aby każdy obywatel miał równe szanse na rozwój i sukces.

ROZWÓJ

Moje doświadczenie i pasja

Przez wiele lat zdobywałam doświadczenie w sektorze finansowym, jednak moją prawdziwą pasją jest działalność społeczna. Moje kompetencje i zaangażowanie będą podstawą dla realizacji pozytywnych zmian.

Praca zawodowa i samorządowa

Moja pasja polega na pomaganiu innym i walce o sprawy obywatelskie. Dzięki mojemu zaangażowaniu mogę przyczynić się do tworzenia lepszego świata.

Działalność społeczna

Moja pasja polega na pomaganiu innym i walce o sprawy obywatelskie. Dzięki mojemu zaangażowaniu mogę przyczynić się do tworzenia lepszego świata.

Partnerstwo z Polska 2050

Wspólnie z partią Polska 2050, dążymy do stworzenia silnej, zielonej i przyjaznej Polski. Razem zapewnimy lepszą przyszłość naszym dzieciom.

PROGRAM WYBORCZY

Moje cele wyborcze

Poprawa warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wzmacnianie opieki zdrowotnej i systemu ochrony zdrowia.

Eliminacja ubóstwa i zapewnienie godnych warunków życia.

Ochrona środowiska i walka z zmianami klimatu.

Tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie innowacyjności.

Wsparcie rodzin i programy pro-rodzinne.

Zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci.

Wzrost inwestycji infrastrukturalnych na rzecz rozwoju regionów.

Dążenie do przejrzystości, demokracji i praworządności.