Izabela Bodnar

logo1

program

Moja wizja Polski

 

Wolna, demokratyczna, praworządna, zielona, szanująca każdego człowieka. Polska przyjazna przedsiębiorcom, wspierająca ludzką kreatywność i chęć działania, Polska równych szans. Taką Polskę chcę budować.

Silna gospodarka

Moim priorytetem będzie pomoc polskim przedsiębiorcom, małym i średnim firmom oraz firmom rodzinnym, których mamy łącznie w Polsce ponad 2 mln. To w nich bije serce polskiej gospodarki. Chcę uwolnić przedsiębiorców od nadmiernych regulacji i biurokracji, skończyć z chaosem legislacyjnym, uprościć prawo, stworzyć im warunki rozwoju, zaprzestać nakładania na nich nowych obciążeń i sprawić, że ich głównym problemem będzie konkurencja i gra rynkowa, a nie codzienne mierzenie się z aparatem państwa.

Systemowe zmiany powinny objąć m.in.:

 • Moratorium na podatki PIT, CIT i VAT,
 • Wprowadzenie kar dla urzędów za niewywiązywanie się wobec obywateli,
 • Uproszczenie przepisów dla mikrofirm,
 • Konieczność zapłacenia podatku VAT wyłącznie od zapłaconych faktur,
  wprowadzenie przyjaznych zasad interpretacji podatkowej.  

Zielona Planeta

Nie ma planety B – trzeba zadbać o planetę A. Dla nas, naszych dzieci i wnuków. Dlatego zadbam o nasze środowisko – sprawię, że rzeki przestaną być traktowane jak kanały ściekowe, będę wspierać zieloną transformację energetyczną, zadbam o czyste powietrze.

To, co trzeba zrobić to m.in.:

 • Wzmocnić bezpieczeństwo wodne Polski – przenieść zarządzanie zasobami wodnymi do z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeprowadzić reformę Wód Polskich, wzmocnić uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Ograniczyć zrzuty, w szczególności zrzuty kopalniane i zwiększyć kary dla “trucicieli”,
 • Katastrofa na Odrze nie może się powtórzyć – musimy wprowadzić nowoczesny system monitorowania jakości wód i ostrzegania przed przekroczeniem norm,
 • Rzeki dla ludzi, nie dla autostrad wodnych – należy skończyć z zabetonowywaniem polskich rzek, poddać rzeki renaturyzacji, ochronić naturalne rezerwuary wody,
 • Rewizja pozwoleń wodnoprawnych – konieczne jest dostosowanie pozwoleń wodnoprawnych tak, by chronić rzeki,
 • Wprowadzić system kaucyjny na plastikowe i szklane opakowania,
 • Likwidacja samowoli Lasów Państwowych,
 • Ograniczenie eksportu drewna z kraju – polskie drewno dla polskiego biznesu!
 • Ulepszyć ochronę najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce – podwoić powierzchnię parków narodowych do 2030 roku.

Wyrównanie Szans

Moim celem jest eliminacja nierówności społecznych poprzez skuteczne programy społeczne. Chcę zagwarantować równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i innych podstawowych potrzeb, aby każdy obywatel miał równe szanse na rozwój i sukces.

Priorytetem w tej kwestii są dla mnie: 

 • Likwidacja domów dziecka i zastąpienie ich w całości rodzinną pieczą zastępczą, aby żadne dziecko nie musiało dorastać bez rodziny,
 • Finansowanie in vitro i antykoncepcji zwykłej i ratunkowej,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa polskim kobietom i odwrócenie negatywnych skutków orzeczenia TK z 2020 r. ws. dopuszczalności przerywania ciąży,
 • Dostęp do psychologa i pedagoga w szkole dla każdego dziecka oraz uruchomienie całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
 • Opieka stomatologiczna dla wszystkich dzieci w ramach umowy zawartej między świadczeniodawcą, szkołą i NFZ,
 • Prawo do pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnością – umożliwienie łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą,
 • Równe prawa dla wszystkich opiekunów OzN – niezależnie, czy opiekują się dzieckiem czy dorosłym z niepełnosprawnością.