Izabela Bodnar

logo1

Izabela
Bodnar

Kandydatka na prezydenta Wrocławia

 • Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania do współczesnych potrzeb
  Plany uchwalane na początku lat 2000 często już nie są adekwatne do współczesnych oczekiwań mieszkańców. Wrocław potrzebuje reidentyfikacji poszczególnych funkcji, a szybkie i tymczasowe inwestycje to zwykła strata pieniędzy mieszkańców. Potrzebujemy przemyślanych planów zrobionych przez prawdziwych fachowców na lata.

 • Tworzenie przestrzeni wielofunkcyjnych – mieszkalnictwo, usługi, rekreacja.
  Koncepcja dzielnic 15-minutowych jest słuszna i da mieszkańcom Wrocławia aktywne funkcjonowanie we wszystkich potrzebnych sferach – w jednym miejscu będą znajdować się mieszkania, sklepy, obiekty usługowe, wszystko blisko siebie, zmniejszając potrzebę przemieszczania się i aktywizując ruch pieszych.

 • Sprawne wykorzystanie środków KPO
  Środki z KPO należy wydać do 2026 roku. Mamy do wykorzystania wielkie sumy, które możemy przeznaczyć na planowanie przestrzenne miasta. Czasu na ich wykorzystanie jest jednak mało, dlatego tak ważne jest szybkie działanie.

 • Program Wrocławskie Mieszkanie dla Młodych
  Jak wiemy przez brak dostępności i ceny własne mieszkanie dla wielu młodych ludzi pozostaje w sferze marzeń. We współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz współpracy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego chcę dać szansę młodym ludziom na własne mieszkanie, jednocześnie walcząc ze zjawiskiem patodeweloperki i niekontrolowanej suburbanizacji miasta.

 • Rewitalizacja i adaptacja dziedzictwa architektonicznego
  Zarówno w samym mieście jak i na jego obrzeżach mamy sporo wspaniałych, lecz niszczejących budynków – willi czy pałacyków, które latami popadały w ruinę. Nimi także trzeba się zająć – ich rewitalizacja da nam nowe możliwości i miejsca, które oddamy mieszkańcom.

 • Rewitalizacja obszarów poindustrialnych
  Zaniedbane obszary poprzemysłowe zamienimy w kreatywne i mieszkalne przestrzenie.

 • Rewitalizacja rzek i nabrzeży 
  Rewitalizacja, a nie jej betonowanie! Rzekę musimy zwrócić żyjącym w niej zwierzętom i dostosować się do niej, a nie na odwrót.

 • Ekologiczne, nowoczesne, zrównoważone budownictwo
  Zadbamy o rozwój infrastruktury zielonej – tworzenie systemów zieleni dachowej, zielonych ścian, instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła. 

 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta
  Inwestycje to bogactwo, inwestycje to nowe miejsca pracy, dlatego musimy stworzyć warunki, zachęcające do lokowania inwestycji przez krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

 • Wsparcie dla MŚP i start-upów – programy finansowania
  Przedsiębiorcy to krwiobieg gospodarki. Lokalny ekosystem przedsiębiorczości może i musi się rozwijać, m.in. przez oferowanie inkubatorów, dotacji, preferencyjnych pożyczek czy szkoleń. Wsparcie i przestrzeń lokalnego biznesu będzie ważnym elementem budowy miasta.

 • Promowanie branż innowacyjnych – IT, biotechnologia, zielone technologie  
  Przyciąganie zewnętrznych inwestycji, ale i adaptacja siły roboczej do potrzeb szybko zmieniającego się rynku to wyznaczniki sukcesu przedsiębiorczego. Będziemy dążyć do wspierania przedsiębiorczości na każdym etapie – od pomysłu, przez realizację aż po ekspansję na rynki międzynarodowe.

 • Rozwój infrastruktury biznesowej
  Miasto będzie inwestować w infrastrukturę biznesową – zbudujemy nowe parki technologiczne, nowoczesne przestrzenie biurowe i centra konferencyjne, które będą miejscem szerokiej współpracy między przedsiębiorstwami.

 • Rozwój klastrów biznesowych – inkubatory przedsiębiorczości
  Klastry, koncentrujące firmy z określonych branż ułatwią wymianę doświadczeń i współpracę miedzy przedsiębiorcami. Chcemy, by były one okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji ofert.

 • Budowa nowoczesnego centrum kongresowego
  Chcemy, by Wrocław stał się symbolem innowacji i miejscem wymiany doświadczeń, gdzie jedni będą czerpać od drugich. Dlatego chcemy zbudować nowoczesne centrum kongresowe – miejsce gdzie spotykać będą się eksperci z różnych obszarów.

 • Rozbudowa spójnej sieci transportu publicznego 
  Inspirując się najlepszymi praktykami europejskimi, Wrocław musi dążyć do stworzenia systemu zintegrowanego, gdzie transport publiczny, rowerowy, pieszy i alternatywne formy mobilności, takie jak car sharing, współgrają ze sobą, tworząc spójną i efektywną sieć komunikacyjną. Wypracowana w ten sposób spójność to jeden z elementów, który rozwiąże we Wrocławiu narastający wciąż problem korków. 

 • Kolej Aglomeracyjna
  Integracja kolei, autobusów i tramwajów, wspólny bilet – Wrocław musi mieć dobre połączenia z miastami dookoła. Sprawna komunikacja publiczna to kluczowy element dobrze funkcjonującej całej metropolii wrocławskiej. Wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego oraz gminami wchodzącymi w skład metropolii stworzymy regionalny system transportowy z uwzględnieniem transportu kolejowego, autobusowego i tramwajowego. Jego osią będzie wspólny bilet, który umożliwi podróżowanie różnymi środkami transportu publicznego na jednym bilecie. Takie rozwiązanie będzie wygodne, proste, i efektywne. Odpowiednia oferta przewozowa oraz niższe ceny wspólnego biletu zachęcą ludzi dojeżdżających do Wrocławia do rezygnacji z samochodu na rzecz komunikacji publicznej.

 • Rozwój infrastruktury rowerowej
  Zwiększenie inwestycji w infrastrukturę rowerową i pieszą, aby zachęcić mieszkańców do zmiany środków transportu na bardziej ekologiczne, tańsze i przede wszystkim zdrowsze dla samych użytkowników. W tym zawiera się budowa nowych ścieżek rowerowych i stacji rowerów miejskich.

 • Budowa nowych parkingów Park&Ride 
  Budowa nowych parkingów Park&Ride na obrzeżach miasta, na podobieństwo rozwiązań w Amsterdamie, zachęci mocniej do korzystania z transportu publicznego. Osoby, przyjeżdżające do Wrocławia będą miały więcej miejsc, w których będzie można pozostawić swój samochód i przesiąść się w komunikację publiczną.

 • Promocja transportu niskoemisyjnego i bezemisyjnego 
  Rozwój transportu publicznego musi odbywać się z troską o środowisko, z użyciem nowoczesnych, ekologicznych pojazdów (elektrycznych, wodorowych lub hybrydowych), które będą oddawać mniejszą emisję spalin. Dzięki temu poprawimy jakość powietrza w mieście i wyeliminujemy wszechobecny hałas.

 • Skuteczne wykorzystanie inteligentnych technologii do zarządzania ruchem  
  Zaawansowane systemy ITS (Intelligent Transport Systems) mają za zadanie optymalizować przepływ ruchu, zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Wrocław musi wprowadzić implementację systemów ITS do zarządzania ruchem i informowania pasażerów na przystankach komunikacji miejskiej czy kierowców samochodów osobowych.
 • Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii

  Smog we Wrocławiu to olbrzymi problem, jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Europy i świata pod względem powietrza. Zmniejszenie emisji CO2 to konieczność – Redukcja śladu węglowego miasta jest możliwa poprzez promocję zrównoważonych form transportu, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 


 • Rozwój infrastruktury zielonej
  Systemy zieleni dachowej, zielone ściany, tereny zielone, parki kieszonkowe posłużą jako elementy łagodzące skutki zmian klimatu. Oprócz tego promowane powinno być budownictwo pasywne i energooszczędne i budownictwo zrównoważonych technologii, oparte na materiałach lokalnych, ekologicznych i odnawialnych źródłach energii. Wrocław zasługuje na to by zostać zieloną metropolią przyszłości.

 • Rozwój terenów zielonych i błękitnej infrastruktury
  Zadbamy o zieleń i parki we Wrocławiu. Będziemy konsekwentnie dążyć do odbetonowania naszych osiedli, które stają się coraz trudniejszym miejscem do życia, zwłaszcza w czasie upałów. Wspierać będziemy tworzenie błękitnej infrastruktury czyli system rozwiązań opartych na przyrodzie takie jak stawy i sadzawki w otoczeniu zieleni.

 • Monitorowanie jakości wody w Odrze
  Odra jest naszym skarbem. Nie możemy dopuścić do kolejnej katastrofy ekologicznej. Zadbamy o szczegółowy i bieżący monitoring jakości wód przez instytucje do tego odpowiedzialne. Będziemy żądać publicznego udostępnienia przejrzystych danych z badań jakości wody w rzece. Dążyć będziemy do usprawnienia kontroli zrzutów nieczystości.

 • Doskonalenie systemów gromadzenia wody deszczowej

  W zabetonowanym mieście woda po ulewach i intensywnych deszczach nie ma gdzie spływać – koniecznym jest zbudowanie zrównoważonej gospodarki wodnej, z naciskiem na budowanie systemów gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej i ochronę zbiorników wodnych.

 • Odbudowanie kondycji turystycznej Wrocławia 
  Wrocław to miasto o bogatej historii i kulturze, co czyni je idealnym miejscem dla turystów. Mamy wiele zabytków, muzeów, galerii sztuki i innych atrakcji, które zadowolą każdego turystę. Wykorzystamy przyszłość naszego miasta wraz z całym bogactwem dziedzictwa kulturowego do odbudowania potencjału turystycznego Wrocławia. Docenimy i wzmocnimy unikatowe zasoby środowiskowe, kulturowe i historyczne. Poprawimy dostępność i jakość infrastruktury turystycznej, zrewitalizujemy zabytki i kamienice. Sprawimy, że Wrocław znowu będzie tętnił życiem!

 • Szeroka kampania promocyjna miasta w kraju i za granicą
  Wrocław jest otwarty na turystów z Polski, których jest sporo. Jednak jesteśmy na tyle popularną metropolią, że ekspansja informacyjna powinna też dotknąć tzw. zagranicy. Możemy pochwalić się przecież wieloma turystami chociażby z Niemiec – zróbmy wszystko, by ściągnąć ich tu jeszcze więcej!

 • Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego
  Nie pozwolimy na niszczenie zabytków! Wprowadzimy programy ochrony i rewitalizacji dziedzictwa architektonicznego. Zaadaptujemy niszczejące budynki na nowe użytki, z których skorzystają wszyscy mieszkańcy.

 • Poszerzenie oferty kulturalnej – festiwale, koncerty, widowiska
  Ożywimy scenę koncertową, festiwalową i widowiskową. Zagospodarujemy największe sale i hale do organizacji dużych eventów, także z zagranicznymi gwiazdami światowych formatów.

 • Wprowadzenie miejskich kart kulturalnych
  Karty kulturalne oferować będą zniżki i dostęp do wydarzeń kulturalnych, podobnie jak Kulturpass w Wiedniu. Dzięki nim dostęp do szerokiej oferty kulturalnej za przystępną cenę otrzyma każdy mieszkaniec Wrocławia.

 • Stworzenie inkubatorów kultury
  Stworzenie inkubatorów kultury wspierających młodych artystów i inicjatywy lokalne, na wzór Berliner Kulturprojekte w Berlinie pozwoli zaistnieć wschodzącym gwiazdom wrocławskim.

 • Wykorzystanie potencjału rekreacyjnego rzeki Odry 
  Poza centrum miasta brzegi Odry są puste i zaniedbane – zmienimy to, organizując przestrzeń w sąsiedztwie rzeki i oddając ją mieszkańcom. Tam będą mogli spędzić czas na świeżym powietrzu z rodziną, w otoczeniu przyrody, zjeść coś i znaleźć atrakcje dla najmłodszych Wrocławian.

 • Rozwój centrów rekreacji na terenach zielonych i na osiedlach mieszkaniowych
  Osiedla przekształcimy tak, by na każdym z nich znajdował się chociaż jeden z obiektów takich jak ogólnodostępny basen czy park zabaw dla dzieci. Nieużywane tereny zamienimy w miejsca rekreacji, zwiększając nadzór redukując przestępczość, ale i stawiając tam małą gastronomię i obiekty pomagające w wypoczynku po ciężkim dniu pracy i szkoły.
 • Stworzenie Osiedlowych Domów Zdrowia – łatwa dostępność do lekarzy rodzinnych i specjalistów
  Będziemy dążyć do stworzenia Osiedlowych Domów Zdrowia. W jednym miejscu przyjmować będą ściśle ze sobą współpracujący lekarze i specjaliści. Będzie tam można wykonać szereg badań diagnostycznych, a także skorzystać z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. 

 • Integracja usług zdrowotnych i społecznych 
  Zawierają się w tym: tworzenie sieci wsparcia dla seniorów, w tym opieka domowa i centra dziennego pobytu. zdrowotnej wysokiej jakości.  Poprzez integrację usług zdrowotnych i społecznych, rozwój programów profilaktycznych oraz promocję zdrowego stylu życia, Wrocław aspiruje do miana miasta przyszłości, w którym zdrowie i dobrostan są na pierwszym miejscu. 

 • Wsparcie seniorów – dzienne domy opieki, opieka domowa, programy aktywizacyjne
  Integracja usług zdrowotnych i społecznych: tworzenie sieci wsparcia dla seniorów, w tym opieka domowa i centra dziennego pobytu. Centra dziennego pobytu dla seniorów oferować będą zajęcia rekreacyjne i edukacyjne, wspierające integrację społeczną i zapobiegające izolacji. Dobrostan psychiczny seniorów także jest ważny!

 • Rozbudowa programów profilaktyki chorób
  Wychodząc z założenia, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, rozbudujemy programy profilaktyki chorób. Wprowadzimy nowe programy medyczne i profilaktyki zdrowotne dla dzieci, seniorów i osób wymagających wsparcia medycznego oraz profilaktykę nowotworową.  Inicjowanie programów skierowanych na wczesne wykrywanie chorób i promowanie profilaktyki zdrowotnej nie tylko uratuje pacjentów, ale i budżet, który nie zostanie wydany na ich leczenie.

 • Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – patrole, monitoring, kampanie społeczne, szkolenia z samoobrony, pierwszej pomocy

Organizacja kursów samoobrony dla kobiet, aby zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Tworzenie aplikacji mobilnych umożliwiających zgłaszanie incydentów i przestępstw bezpośrednio do lokalnej policji. Organizacja bezpłatnych kursów pierwszej pomocy dla mieszkańców, aby zwiększyć ich gotowość do udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych, Zwiększenie obecności policji na ulicach poprzez zwiększenie patroli pieszych i policyjnych posterunków. 

 • Odbudowa programu obrony cywilnej – skuteczne zarządzanie kryzysowe
  Musimy szkolić mieszkańców Wrocławia i zapewnić ich o tym w jaki sposób powinni zachować się w przypadku klęsk żywiołowych lub na wypadek wojny.